Coș cumpărături
Coș cumpărături

Politica de confidentialitate

Politică de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Versiune actualizată în Septembrie 2021

Deoarece considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale și automate), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea, principiile și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 1. Cine suntem

Din perspectiva legislației cu privire la protecția datelor, operatorul datelor dumneavoastră personale este SC VETCONCEPT PRAXIS SRL, o companie specializată în importul și vânzarea în sistem retail a unei largi game de produse de întreținere, curățenie și pentru alte utilități personale sau casnice. Această Politică de Confidențialitate se aplică informațiilor colectate despre dvs. de către VETCONCEPT PRAXIS indiferent de modul în care acestea sunt colectate sau stocate și descrie, printre altele, tipurile de informații colectate despre dvs., modul în care informațiile dvs. pot fi utilizate, când pot fi divulgate informațiile dvs., cum puteți controla utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. și modul în care informațiile dvs. sunt protejate.

 

 1. Definiții

 

"Date personale" înseamnă informații despre orice persoană sau de la orice persoană care poate fi identificată direct sau indirect.

"Proces", "Prelucrare" sau "Procesat" înseamnă orice activitate care implică date personale, incluzând, dar fără a se limita la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea si utilizarea, dezvăluirea prin transmisie, ștergere sau distrugere.

Prin termenul "utilizator" al site-ului se înțelege orice vizitator care se înregistrează prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, pe care îi va folosi la realizarea comenzilor de produse de pe website.

 

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. În timpul proceselor noastre de afaceri este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:

 • datele personale (de exemplu, numele și prenumele dvs.);
 • datele de contact ale dumneavoastră (de ex. adresa dvs. de e-mail și telefonul.);
 • detalii fiscale, bancă, număr cont;
 • informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul nostru online sau cu mediile sociale
 • informații comerciale legate de cumpărare, tipul de produse și servicii cumpărate.
 • înregistrări de consimțământ: înregistrări ale oricărui consimțământ pe care l-ați dat, împreună cu data și ora, mijloacele de consimțământ și orice informații conexe (de exemplu, opțiunea de înscriere prin e-mail);
 • comentarii și opinii: orice comentarii și opinii pe care doriți să le trimiteți sau publicați în legătură cu VETCONCEPT PRAXIS pe platformele online, inclusiv pe site-uri, forumuri și comunități sociale.

 

Menționăm cu toată responsabilitatea că nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectăm sau să prelucrăm date personale ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

 

 

 1. Care sunt scopurile prelucrării și temeiurile asociate

 

Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale în conformitate cu legislația aplicabilă, includ:

 • Furnizarea de oferte de produse și servicii pentru dvs.
 • Comunicarea cu dvs. prin orice mijloace privind știrile despre soluțiile și serviciile noastre, precum și feedback despre experiența dvs. de client și/ sau utilizator al produselor și serviciilor noastre.
 • Conformitate legală: În conformitate cu legile aplicabile, ne rezervăm dreptul și este posibil să avem obligația de a furniza informații instanțelor judecătorești, legale și autorităților guvernamentale cu privire la orice utilizator al serviciilor atunci când există motive să creadă că utilizatorul încalcă Termenii Utilizați sau legi aplicabile. VETCONCEPT PRAXIS își rezervă dreptul de a accesa și dezvălui orice informații, date, grafică, video, sunet, fișiere și alte conținuturi create, furnizate de sau accesate de dvs. ("Conținut") pentru a respecta legile și legislația în vigoare.

 

Prin intermediul site-ului https:/kisshop.ro/ utilizăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. In calitate de utilizator al site-ului, pentru oferirea de oferte comerciale. Utilizăm datele dvs. personale pentru:
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, livrarea și emiterea facturilor pentru bunurile livrate/ serviciile prestate;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile și serviciile VETCONCEPT PRAXIS.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri are ca temei legal prevederile legislative fiscale și contabile în vigoare, încheierea și executarea unui contract între VETCONCEPT PRAXIS și dvs. sau asigurarea celor mai bune servicii conform interesului nostru legitim. Trebuie să rețineți că refuzul furnizării datelor personale solicitate poate determina imposibilitatea asigurării comenzii și a livrării .

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre - Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru activități de marketing - Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment. În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai jos, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. În cel mai scurt timp posibil.

 

 1. Care este temeiul legal al activităților noastre de prelucrare

 

În conformitate cu prevederile Art. 6 (1) GDPR prelucrarea datelor personale la VETCONCEPT PRAXIS se realizează pe baza următoarelor temeiuri legale:

 • existența unei relații de natură comercială bazată pe un contract de achiziții, factură, notă de livrare sau alte documente cu valoare contractuală;
 • existența unei relații de business bazată pe legitimul nostru interes de a vă furniza produse de cea mai bună calitate;
 • existența unei obligații legale, de natură comercială sau juridică, asociată anumitor tipuri de activități, precum emiterea sau plata unor facturi;
 • existența unui consimțământ al dvs. asociat prelucrării de date personale acordat în cadrul negocierii unor oferte sau al unor activități de comunicare directă prin email.

 

 1. Cum colectăm informațiile despre dvs.

 

Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs. în următoarele moduri:

 • direct de la dvs. (de exemplu, dacă ne contactați prin telefon, e-mail sau canale media sociale);
 • în cursul interacțiunilor noastre cu dvs. (de exemplu, dacă interacționați cu personalul din magazin);
 • atunci când faceți publice informațiile dvs. personale (de exemplu, dacă faceți un post public despre noi pe social media);
 • atunci când descărcați, distribuiți sau utilizați oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 • atunci când interacționați cu orice conținut deținut de o terță parte, este posibil să primim informații de la utilizatori despre dvs. de la terțe părți (de exemplu, site-uri de rețele sociale).
 • de asemenea, putem reține informații despre dvs. prin simpla evidență a interacțiunilor cu dvs., cum ar fi de ex. detalii despre istoricul achizițiilor, evidența activităților de service, etc.

 

VETCONCEPT PRAXIS nu este responsabil pentru informațiile personale pe care le oferiți voluntar despre dvs. în paginile publice ale rețelelor sociale sau prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin email sau pe website. De asemenea, această politică nu acoperă practicile terților care pot furniza informații despre dvs. companiei VETCONCEPT PRAXIS.

 1. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

VETCONCEPT PRAXIS păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate VETCONCEPT PRAXIS sunt stocate în cadrul sistemelor interne sau furnizorilor de servicii externalizate.

 

Pentru siteul https://kisshop.ro/ ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de solicitare a unei oferte cât timp cât durează interacțiunea noastră comercială. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații colectate în scopuri comerciale, dar conform legislației în vigoare, documentația legată de derularea vânzării se păstrează pe perioade minime de 10 ani (facturi, bonuri fiscale, note de livrare, etc).

 1. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari/ terți:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Toate relațiile noastre cu aceste companii terțe se bazează pe respectarea principiilor GDPR, temeiurilor legale asociate fiecărui tip de prelucrare, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale ale clienților noștri. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia, care includ clauzele necesare de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

 

 1. Transferul internațional de date

 

VETCONCEPT PRAXIS nu transferă informațiile dvs. personale către alte locații din alte țări. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar pe teritoriul României.

 

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

 

 1. Cum asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

VETCONCEPT PRAXIS face demersuri rezonabile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea și furnizarea accesului la datele dvs., în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
 • datele personale colectate de operatorul VETCONCEPT PRAXIS sunt stocate pe servere securizate, amplasate în încăperi protejate și cu acces fizic limitat;
 • transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație;
 • pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți PayU. Orice informații privitoare la plați sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2;
 • verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații, înainte de a îi acorda acces la informații;
 • transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

 

 1. Cum respectăm drepturile dvs. de acces la datele personale

 

În condițiile prevăzute de GDPR în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către VETCONCEPT PRAXIS conform celor descrise în prezentul document;

 

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea VETCONCEPT PRAXIS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de copii după datele deținute, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către VETCONCEPT PRAXIS a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și actualizarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. De asemenea, este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

 

Dreptul la ștergerea datelor, („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:

 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către VETCONCEPT PRAXIS către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

 

Dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al VETCONCEPT PRAXIS sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care VETCONCEPT PRAXIS  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Dreptul de renunțare la consimțământ, respectiv retragerea permisiunii de utilizare a datelor personale pentru orice activitate de prelucrare efectuată de VETCONCEPT PRAXIS pentru care v-ați dat consimțământul (abonare la newsletter, catalog, etc).

E important să înțelegeți că retragerea consimțământului pentru un anumit tip de prelucrare a datelor personale se referă doar la prelucrările executate din momentul anunțării retragerii consimțământului, neafectând prelucrarea datelor efectuată pe durata existenței consimțământului și nu va afecta nici acordul dat pentru alte activități sau servicii. Pentru a beneficia de acest drept e suficient să ne contactați prin metodele expuse mai jos și cererea dvs. Va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil.

 

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) din România, care poate primi sesizări din partea persoanelor vizate la: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Telefon: +40.318.059.211, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul platformei online www.dataprotection.ro

 

Dreptul de a vă adresa Justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate, precum și pentru situațiile în care considerați că operatorul de date personale sau Autoritatea competentă nu au acordat atenția necesară solicitării dvs. de exercitare a drepturilor enunțate.

 

Prin această politică VETCONCEPT PRAXIS vă asigură că vom acorda în permanență o maximă importanță respectării drepturilor dvs. fundamentale și în calitate de persoană vizată. Suntem convinși că orice solicitare ne veți trimite va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, în concordanță cu prevederile legislației interne și internaționale și cerințele GDPR. În acest spirit,  VETCONCEPT PRAXIS a dezvoltat și implementat o procedură specială de soluționare a solicitărilor de acces la date venite din partea persoanelor vizate (clienți și parteneri).

 1. Datele noastre de contact

Vă reamintim faptul ca puteți contacta în orice moment Responsabilul nostru cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin poștă sau curier la adresa magazinului KIS SHOP din Șos. Pantelimon nr. 117, sector 2, București;
 • prin e-mail la adresa sesizari@kisshop.ro cu mențiunea: ”În atenția Responsabilului cu protecția datelor personale”.

Cele mai vizitate produse